Ons geskiedenis

die oudste aaneenlopende skou in Suid-Afrika

Die oudste landbouskou in die land word van Donderdag 6 Maart tot Saterdag 6 Maart 2021  op Swellendam gehou. Dit is die 188ste keer dat die skou deur die Swellendam Landbougenootskap aangebied word. 

Die Landbougenootskap self het ook ‘n trotse geskiedenis wat strek van Maart 1832 toe dit deur FW Reitz gestig is. Francis William Reitz kan as die vader van wetenskaplike landboumetodes aan die Kaap beskou word. Hy het na sy studies in Skotland ’n groot landboutoer deur Europa onderneem. Hy het onder andere die Pruisiese koninklike stalle in Dresden besoek, merinokuddes in Nantes en Saxony asook die Italiaanse besproeiingstelsels gaan bekyk. Sy sienings en insigte het rewolusionêre veranderings tot gevolg gehad reg deur landbou in Suid-Afrika gedurende die 1800`s. Sy seun, ook FW Reitz, was later die 5de President van die Vrystaatse Republiek. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog het die totale versameling dokumente en boeke van FW Reitz (sr) in Britse hande geval en het dit verlore geraak.

Gelukkig het die landboutradisie wat hy gevestig het, bly staan en beloof hierdie jaar se Swellendam Skou om iets besonders te wees.

In 2014 is  daar geskiedenis gemaak tydens die Swellendam Landbou Genootskap se jaarvergadering toe daar vir die eerste keer in die skou se bestaan, `n vrou gestoel is nadat daar `n heildronk op haar ingestel is. Tannie Charlotte Weich is reeds lid by die genootskap vir langer as 50 jaar. Sy het `n toekenning en erelidmaatskap ontvang. Willem, die jare lange opsigter van die skou terrain het ook `n toekenning ontvang waarna daar `n heildronk op hom ingestel is. Daarna is die nodige respek ook aan Willem betoon deurdat hy ook gestoel is.