Jeug skou

die boere van die toekoms

Swellendam Skou beoog deurlopend om deur die Jeugskou in samewerking met die Wes-Kaap Landbou Jeugvereniging `n platvorm te skep vir die georganiseerde kompetering van kinders vanaf 7 tot 17 jarige ouderdom in verskeie jeugskouklasse met diere. Ons mikpunt is om soveel moontlik blootstelling aan deelnemers te gee en om soveel as moontlik klasse te kan aanbied om sodoende die algehele hoë vlak van jeugskoue in die Wes-Kaap te handhaaf.

 Swellendam Skou probeer om deur die Jeugskou bewusmaking onder die publiek te skep asook `n geleentheid vir plaaslike leerders te bied om te kan kompeteer teen ander areas se kinders.

Vir meer besonderhede kontak Johannes Human by 076 105 4964 of johanneshuman@gmail.com.